Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunerna har huvudansvaret för hur mark och vatten ska användas. För detta använder sig kommunerna bland annat av olika typer av fysiska planer.

Gemensam översiktsplan för Falun Borlänge

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Falun och Borlänge att anta 
Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen är ett av 
verktygen för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna.

Gå till webbplatsen för Översiktsplan FalunBorlänge (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fördjupning av översiktsplanen

Översiktsplanen kan ändras eller fördjupas för ett visst geografiskt område. Det innebär att man gör en mer detaljerad redovisning för ett visst geografiskt område.

I juni 2014 fick plan- och markkontoret i uppdrag att ta fram tre fördjupade översiktsplaner:

  • Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort
  • Fördjupad översiktsplan för Runn, tillsammans med Falu kommun
  • Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden

Du kan följa arbetet med de fördjupade översiktsplanerna här:

Planer just nu

Aktuella fördjupade översiktsplaner

I kommunen finns följande fördjupade översiktsplaner (FÖP):

  • Solbacka-Färjenäs, 1996-06-19
  • Samordnad översiktlig planering Falun & Borlänge - området mellan städerna, 1997 (SÖP 97)
  • Borlänge tätort 

Om det finns motsatsförhållanden mellan Översiktsplan FalunBorlänge och ställningstaganden i de äldre fördjupningarna gäller det som står i Översiktsplan FalunBorlänge.

Översiktsplanen

I översiktsplanen kan du läsa om kommunens allmänna syn på användningen av mark och vatten och samhällets utveckling på lång sikt. Planen täcker hela kommunens yta. I en fördjupning kan kommunen välja att belysa den långsiktiga utvecklingen av ett visst område. Planen är inte bindande. Den är dock vägledande för den övriga samhällsplaneringen.

Mer om Översiktsplan

Detaljplaner

Detaljplaner är bindande och avgränsade till ett bestämt, mindre område. Exempelvis ett eller flera kvarter i en ort, eller på landsbygden. Detaljplanerna reglerar mer i detalj hur, vad och var man får bygga och använda mark och vatten.

Mer om Detaljplaner

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är även de bindande och avgränsade till ett visst, mindre område.  De används  för att behålla ett områdes karaktär på ett önskat sätt. 

Detaljplan

En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora hus som får byggas och hur marken ska ordnas.

Översiktsplan

Översiktlig planering handlar om hur kommunen ska utvecklas på längre sikt. Den bygger på visioner och gemensamma strategier för utveckling.

Sidan senast uppdaterad