Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se

Fördjupad översiktsplan för Runn

I linje med översiktsplan FalunBorlänge från 2014 börjar nu arbetet med Fördjupad översiktsplan för Runn. Arbetet har inletts med två planerarstugor där det fanns möjlighet att komma och berätta hur man tycker att området ska utvecklas i framtiden.

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Detaljplan för del av Stora Ornäs 1:52 inom Ornäs

Inbjudan till samråd om detaljplan

Granskning av detaljplan för Hagarondellen, del av Hagalund 1:1 i Borlänge kommun

Ett förslag till detaljplan för ombyggnation av Hagarondellen har tagits fram av plan- och markkontoret i maj 2019.

Granskning av detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kvarnsveden 3:196 och 3:197 har tagits fram av VAP VAProjekt AB.

Sidan senast uppdaterad