Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se

Fördjupad översiktsplan för Runn

I linje med översiktsplan FalunBorlänge från 2014 börjar nu arbetet med Fördjupad översiktsplan för Runn. Arbetet har inletts med två planerarstugor där det fanns möjlighet att komma och berätta hur man tycker att området ska utvecklas i framtiden.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Järnet 2 samt del av Hytting 51:98 m.fl. inom Åselby

Inbjudan till samråd

Detaljplan för fastigheterna Tången 6 och Tången 9 m.fl. inom Södra Backa i Borlänge kommun

Underrättelse om samråd

Ändring av detaljplan för Område norr om Mats Knuts väg i Borlänge kommun, Dalarnas län avseende fastighetsindelningsbestämmelse för Askungen 2, 3 och 4

VA-planen samrådshandlingar

Ett förslag till vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Borlänge kommun har tagits fram. Förslaget till VA-plan har varit på samråd under perioden 10 januari – 28 februari.

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Sidan senast uppdaterad