Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se

Borlänges första friluftsprogram

Borlänge kommun har tagit fram ett förslag till friluftsprogram för kommunen, som nu är ute på remiss.

Fördjupad översiktsplan för Runn

I linje med översiktsplan FalunBorlänge från 2014 börjar nu arbetet med Fördjupad översiktsplan för Runn. Arbetet har inletts med två planerarstugor där det fanns möjlighet att komma och berätta hur man tycker att området ska utvecklas i framtiden.

Detaljplan för Mimer 1 m.fl. inom Centrum

För att möjliggöra en flytt av Högskolan till centrum så har en ny detaljplan tagits fram för Mimer 1, affärshuset Liljan.

Lämna synpunkter på VA-planen

Ett förslag till vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Borlänge kommun har tagits fram.

Detaljplan för Järnet 2 samt del av Hytting 51:98

Ett förslag till detaljplan för Järnet 2 samt del av Hytting 51:98 har tagits fram i oktober 2019. Planområdet ligger i stadsdelen Åselby.

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Sidan senast uppdaterad