Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se

Fördjupad översiktsplan för Runn

I linje med översiktsplan FalunBorlänge från 2014 börjar nu arbetet med Fördjupad översiktsplan för Runn. Arbetet har inletts med två planerarstugor där det fanns möjlighet att komma och berätta hur man tycker att området ska utvecklas i framtiden.

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Detaljplan för Matsknutsgårdarna

Samrådshandlingarna tillgängliga 24 september - 29 oktober. Planområdet ligger i Borlänges västra delar inom byn Matsknutsgårdarna.

Detaljplan för Balder 9 m. fl. inom Centrum

Samrådshandlingarna ftillgängliga under tiden 21 oktober – 25 november 2019.

Sidan senast uppdaterad