Dela sidan på sociala medier

Borlänges första friluftsprogram

Borlänge kommun har tagit fram ett förslag till friluftsprogram för kommunen, som nu är ute på remiss.

Arbetet inleddes 2018 på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Programmet ska visa kommunens mål och ambitioner med det kommunala friluftsarbetet.

I samband med framtagandet av friluftsprogrammet har en kartläggning av friluftsområden gjorts. Kartläggningen är ett levande material som kommer att används som underlag i den kommunala planeringen. Denna remiss rör dock endast friluftsprogrammet.

Välkommen att lämna dina synpunkter på friluftsprogrammet senast 20 februari  2020 till

planmark@borlange.se eller

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Ange diarienummer 2018/2064 vid svar.  

 

Vid eventuella frågor under remisstiden kontakta servicecenter på telefonnummer: 0243-740 00 eller via epost: kommun@borlange.se 

 

Sidan senast uppdaterad