Dela sidan på sociala medier

VA-planen samrådshandlingar

Ett förslag till vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Borlänge kommun har tagits fram. Förslaget till VA-plan har varit på samråd under perioden 10 januari – 28 februari.

Syftet med VA-planen är att få en långsiktig och heltäckande planering för vatten och avlopp i hela kommunen. Förslaget till VA-plan består både av en bakgrundsbeskrivning och av en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller en rad åtgärder som huvudsakligen berör kommunens interna VA-arbete. I handlingsplanen ingår även en utbyggnadsplan som anger vilka områden som ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Förslaget till utbyggnadsplan finns som ett separat dokument för att underlätta för de Borlängebor som endast är intresserade av kommunens utbyggnadsplaner.

Nedan hittar du samrådshandlingarna.

Vid frågor om samrådsförslaget till VA-plan, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se.

För dig som har en dricksvattenbrunn så vill vi samtidigt upplysa om att det nu finns möjlighet att registrera brunnen, och därigenom få ett bättre skydd. Läs mer på sidan https://www.borlange.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten.

Sidan senast uppdaterad