Dela sidan på sociala medier

Lämna synpunkter på VA-planen

Ett förslag till vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Borlänge kommun har tagits fram.

Syftet med VA-planen är att få en långsiktig och heltäckande planering för vatten och avlopp i hela kommunen. Förslaget till VA-plan består både av en bakgrundsbeskrivning och av en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller en rad åtgärder som huvudsakligen berör kommunens interna VA-arbete. I handlingsplanen ingår även en utbyggnadsplan som anger vilka områden som ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Förslaget till utbyggnadsplan finns som ett separat dokument för att underlätta för de Borlängebor som endast är intresserade av kommunens utbyggnadsplaner.

Förslaget till VA-plan finns tillgängligt under perioden 10 januari – 28 februari på kommunens hemsida www.borlange.se samt på biblioteket vid Sveatorget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Eventuella synpunkter på förslaget ska ha kommit in till kommunen senast 28 februari 2020. Synpunkter skickas till Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller planmark@borlange.se.

Vid frågor om förslaget till VA-plan, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på VA-planen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.

För dig som har en dricksvattenbrunn så vill vi samtidigt upplysa om att det nu finns möjlighet att registrera brunnen, och därigenom få ett bättre skydd. Läs mer på sidan https://www.borlange.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten.

Sidan senast uppdaterad