Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Planprocessen

Du kan påverka Borlänges framtid genom att engagera dig i de planer som håller på att tas fram. Barn och unga ska alltid ges möjlighet att påverka.

Hur en översiktsplan eller en detaljplan tas fram regleras i plan- och bygglagen. 

Klicka på länkarna nedan för att  läsa om  planprocessen för detaljplanering och översiktsplanering vid ett normalt planförfarande.

Planprocessen för detaljplanering

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Planprocessen för översiktsplanering

Processen vid upprättande av en översiktsplan består av några olika skeden (gäller både översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen):

Sidan senast uppdaterad