Borlänge kommuns logotyp

Landsbygd

Av kommunens 52 178 invånare är runt 14% bosatta utanför Borlänge tätort. Området utanför centralorten omfattas av de mindre tätorterna Ornäs, Torsång, Halvarsgårdarna/Sellnäs, Norr Amsberg och Repbäcken samt övrigt omland.

Utanför Borlänge stad erbjuds attraktiva boendemiljöer i en tätortsnära landsbygd. Närheten till Borlänge skapar en tillgång till stadens rika serviceutbud. Samtidigt är det viktigt att det finns servicemöjligheter även utanför centralorten. Borlänge kommun strävar efter en fortsatt levande landsbygd där det är attraktivt och intressant att bo och verka.