Borlänge kommuns logotyp

Kommunbygderådet

Kommunbygderådet knyter samman de olika kommundelarna på landsbygden och skapar ett gemensamt forum för information och diskussion.

Rådet är ett viktigt forum för landsbygdsutveckling och fungerar som en länk mellan landsbygdens invånare, föreningar samt politiker och tjänstepersoner inom kommunen.

Genom rådet har förutsättningarna för samarbete mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet ökat, liksom möjligheten att dra nytta av varandras erfarenheter och ta tillvara de idéer som finns. Kommunbygderådet arrangeras fyra gånger per år.

Minnesanteckningar från kommunbygderådets möten

Senast uppdaterad: 03 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här