Borlänge kommuns logotyp

Kommunbygderådet

Kommunbygderådet knyter samman de olika kommundelarna på landsbygden och skapar ett gemensamt forum för information och diskussion.

Rådet är ett viktigt forum för landsbygdsutveckling och fungerar som en länk mellan landsbygdens invånare, föreningar samt politiker och tjänstepersoner inom kommunen.

Genom rådet har förutsättningarna för samarbete mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet ökat, liksom möjligheten att dra nytta av varandras erfarenheter och ta tillvara de idéer som finns. Kommunbygderådet arrangeras två gånger per år.

Minnesanteckningar från kommunbygderådets möten