Borlänge kommuns logotyp

Leader

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både på landsbygden och i staden.

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (Local Action Group).

Leader DalÄlvarna

Borlänge ingår i Leader Dalälvarna. Alla som har projektidéer kan vända sig till det lokala leaderkontoret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projektidén måste passa in i den utvecklingsstrategi som är godkänd för området.

På leaderkontoret kan du få hjälp med att vidareutveckla din idé och få hjälp med att ansöka om ekonomiskt stöd. Du kan även få kontakt med andra projekt eller aktörer för att komma vidare.

Om Leader på Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta Leader Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.