Borlänge kommuns logotyp

Regionala serviceprogrammet

Det regionala serviceprogrammet vars syfte är att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service på landsbygderna, leder till utvecklingskraft i Dalarnas alla delar. Ett nytt sådant program antogs år 2023 och finns att läsa nedan.

Flera av de insatser som beskrivs i serviceprogrammet kräver ett aktivt kommunalt deltagande. Genom att ta fram serviceplaner som beskriver vilka orter och service som är särskilt viktiga för kommunen, vilket är en förutsättning för att regionen ska kunna bedöma behovet av service. Kan de regionala insatserna på Dalarnas landsbygder prioriteras. Serviceplan för Borlänge kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-12-11 och finns att läsa nedan. Arbetet med att ta fram en ny serviceplan pågår och förväntas vara klart i början av år 2024.

Serviceplan för Borlänge kommun 2019-2022 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Regionala serviceprogrammet för Dalarna 2023 till 2030 Pdf, 7.2 MB.