Borlänge kommuns logotyp

Regionala serviceprogrammet

Under ledning av Länsstyrelsen deltar Borlänge i det Regionala Serviceprogrammet. Ett viktigt område inom programmet är service på landsbygden.

För Dalarnas län finns ett regionalt serviceprogram får åren 2014-2020. Programmet är upprättat efter att Näringsdepartementet har gett varje län i uppdrag att upprätta en plan gällande frågor om kommersiell service på landsbygden.

Inom det regionala serviceprogrammet för Dalarnas län har Länsstyrelsen Dalarna gett varje kommun i länet uppdrag att upprätta kommunala serviceplaner. Utgångspunkten för serviceplanerna är att vara ett strategiskt verktyg för att erhålla en långsiktigt ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar service på landsbygden. Serviceplan för Borlänge kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-12-11 och finns att läsa nedan.

Serviceplan för Borlänge kommun 2019-2022PDF

Senast uppdaterad: 24 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här