Borlänge kommuns logotyp

Livsmedel

Livsmedel är inte bara mat. Drycker, kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel. Du som driver en livsmedelsverksamhet ansvarar för att dina livsmedel är säkra att äta, att de är rätt märkta och att de håller den kvalitet som utlovas.

Några exempel på livsmedelsverksamheter är:

  • restauranger och serveringar
  • butiker
  • kiosker
  • skolkök
  • lager och bagerier
  • huvudkontor, matmäklare och liknande som inte hanterat livsmedel fysiskt
  • transportörer av livsmedel

De allra flesta verksamheter som säljer, serverar eller släpper ut livsmedel på marknaden måste vara registrerade hos miljöenheten. Det gäller oavsett om du driver din verksamhet med eller utan vinstsyfte.

Tillfälliga livsmedelsverksamheter ska registreras om de inte är mycket enkla eller pågår under en mycket begränsad tidsperiod. Kontakta miljöenheten om du har frågor om detta.

Om du har en egen brunn som förser t.ex. en livsmedelsverksamhet, skola eller gruppboende med dricksvatten så behöver du registrera den hos miljöenheten. Se mer under dricksvatten.

Ring direkt till kommunens handläggare

Du kan ringa direkt till våra handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen. Öppettider telefon: tisdag 12.30-14.30, torsdag 08.00-10.00

Livsmedelskontroll: 0243-22 22 62

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen: 0243-22 22 61

Övrig tid når du oss via servicecenter: 0243-740 00
Öppettider telefon: måndag - fredag, 08.00-16.30

Livsmedelskontroll

All livsmedelskontroll ska vara riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Miljöenheten i Borlänge kommun kontrollerar omkring 400 livsmedelsföretag som exempelvis dricksvattenproducenter, livsmedelsbutiker, restauranger, skolor och foodtrucks.

Miljöenhetens inspektörer kontrollerar att livsmedelsföretagen tar sitt ansvar för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra och inte riskerar att göra konsumenten sjuk.

Livsmedelsverket om livsmedelskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelskontroll vårt uppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt

Skicka in uppgifter om din livsmedelsverksamhet

Du lämnar in uppgifter om din livsmedelsverksamhet genom att använda den nya e-tjänsten för omklassning:
E-tjänst för omklassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgifterna används som underlag för att klassa om din verksamhet enligt den nya riskklassningsmodellen.

Miljöenheten i Borlänge tar ut en timavgift för handläggning av omklassningen. Vi uppskattar att handläggningen kommer ta 45 minuter, vilket innebär en kostnad på 1054 kronor.

Om du behöver hjälp med att lämna in uppgifterna, ring Borlänge kommuns servicecenter på 0243-740 00 eller besök servicecenter på Stadshuset, Röda vägen 1.

Ny riskklassningsmodell under 2023 - 2024

Under 2023 och 2024 kommer vi klassa om alla livsmedelsverksamheter enligt en ny riskklassningsmodell. Den nya modellen talar om din verksamhets kontrollfrekvens på 5 år. Det vill säga, hur många livsmedelskontroller verksamheten ska få under 5 år. Senast 1 januari 2025 ska alla livsmedelsverksamheter i Sverige vara klassade enligt den nya modellen. På Livsmedelsverkets hemsida finns information och ett digitalt seminarium om den nya riskklassningen.

Information om den nya modellen på Livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverkets frågor och svar om den nya modellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya riskklassningen- samlad information till företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Få nyhetsbrev för livsmedelsföretagare, om livsmedelslagstiftning, pressmeddelanden med mera genom att prenumerera på nyheter från Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..