Borlänge kommuns logotyp

Livsmedel

Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenter får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå.

Ansvaret för livsmedelskontrollen i landet delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. All livsmedelskontroll ska vara riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig.

Miljökontoret kan ge generell information om vad som gäller.

Kommunens företagslots hjälper företag som vill starta eller utveckla sitt företag och samordnar kontakter inom kommunen om företagaren har frågor som berör många olika områden.

Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen. Även fängelsestraff har införts i straffskalan för vissa brott. Reglerna innebär att du som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet kan få betala en sanktionsavgift på upp till 75 000 kr om du inte gör en anmälan om registrering. Anmälan ska göras minst två veckor innan du startar.

När ska jag göra en anmälan?

Om du ska:

  • starta en ny livsmedelsverksamhet
  • ta över en befintlig livsmedelsverksamhet
  • flytta till andra lokaler, så att verksamheten får ny adress

är du skyldig att göra en anmälan om registrering till ansvarig kontrollmyndighet. I Borlänge kommun är det miljönämnden. Anmälan ska göras minst två veckor innan du startar eller övertar verksamheten.

Anmälan om registrering Livsmedelsanläggning Pdf, 177.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Till e-tjänst- och blankettportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behövs en ny anmälan om jag byter bolagsform?

Ja. Om du byter bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag, är du också skyldig att göra en anmälan om registrering. Det beror på att verksamheten får ett nytt organisationsnummer och då blir en ny juridisk person.

Behövs en ny anmälan om jag tar över ett befintligt aktiebolag?

Nej. Om verksamheten inte ändrar organisationsnummer, så behövs inte någon ny anmälan. Däremot får du gärna informera oss om verksamheten har nya kontaktuppgifter, exempelvis en ny ansvarig kontaktperson.

Hur mycket får jag betala om jag har missat att anmäla en ny verksamhet?Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen, men som lägst 5 000 kr och högst 75 000 kr för privata företag. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kr.

Hur mycket får jag betala om jag har missat att anmäla en befintlig verksamhet som jag tar över?

Sanktionsavgiften ska motsvara en halv procent av årsomsättningen, men som lägst 2 500 kr och som högst 40 000 kr för privata företag/verksamheter. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kr.

Jag visste inte eller glömde att jag behövde göra en anmälan, måste jag ända betala avgift?

Ja.

Om jag behöver betala sanktionsavgift, vart går sanktionsavgifterna?

Sanktionsavgifter tillfaller staten.

Mer information

Kontakta gärna någon av våra livsmedelsinspektörer om du har frågor kring de nya reglerna. Fråga hellre en gång för mycket, så undviker du onödiga kostnader.

Servicecenter

Telefon 0243-740 00

E-post miljokontoret@borlange.se