Borlänge kommuns logotyp

Information för livsmedelsföretagare

På denna sida hittar du information om att starta, driva, förändra eller avsluta en livsmedelsverksamhet samt information om avgifter.

Starta

De flesta verksamheter som säljer, serverar eller släpper ut livsmedel på marknaden måste vara registrerade hos miljöenheten. Det gäller oavsett om du driver din verksamhet med eller utan vinstsyfte.

Verksamheter som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor och matmäklare, omfattas också av kravet på registrering.

Anmäl registrering till miljökontoret

Du måste anmäla verksamheten för registrering till miljöenheten minst två veckor innan den ska starta. Om du inte fått besked om beslut från miljöenheten får du starta verksamheten två veckor efter att du har lämnat in en komplett anmälan.

En registrering hos bolagsverket eller skattemyndigheten ersätter inte en registrering hos oss på miljöenheten.

När miljöenheten får in en anmälan registrerar vi verksamheten. Du som anmält får ett beslut om registreringen och en faktura på registreringsavgiften. Om det saknas uppgifter i din anmälan, måste du komplettera vilket gör att registreringen tar längre tid. Var därför noggrann när du fyller i anmälan om registrering.

Du bryter mot lagen om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den för registrering hos miljöenheten eller utan att ha fått ett godkännande från Livsmedelsverket. Du kan då få betala en sanktionsavgift, läs mer under Avgifter.

Om du ska:

  • starta en ny livsmedelsverksamhet
  • ta över en befintlig livsmedelsverksamhet
  • flytta till andra lokaler, så att verksamheten får ny adress
  • byter bolagsform, t.ex. från enskild firma till aktiebolag

är du skyldig att göra en anmälan om registrering till ansvarig kontrollmyndighet. I Borlänge kommun är det miljönämnden.

Skicka in anmälan och verksamhetsbeskrivning till miljöenheten. Använd gärna e-tjänsten.

Anmälan om livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips inför start

Kontakta gärna Borlänge kommuns företagslots för råd och hjälp. Företagslotsen hjälper företag som vill starta eller utveckla sitt företag och samordnar kontakter inom kommunen om företagaren har frågor som berör många olika områden.

Driva

Ansvar och skyldigheter

Du ansvarar för att livsmedlen är säkra att äta, att de är rätt märkta och håller den kvalitet som utlovas. Därför måste du redan från start av din verksamhet ha tillräcklig kunskap om och rutiner för din verksamhet för att kunna uppfylla alla krav som ställs. Det handlar om att du behöver:

  • ha en god och genomtänkt egen kontroll av din egen verksamhet
  • att du har lämpliga lokaler och utrustning för det du gör
  • att du och din personal har tillräckligt med kunskaper för att kunna hantera livsmedlen på ett säkert sätt och ge rätt information om livsmedlen ni säljer
  • garantera att livsmedlen du använder går att spåra

Livsmedelskontroll

Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de vet vad maten innehåller och att informationen är enkel att förstå. Kommunerna kontrollerar exempelvis dricksvattenproducenter, butiker, restauranger och skolkök.

miljöenheten i Borlänge kommun ansvarar för att bedriva tillsyn, det vill säga kontrollera att alla livsmedelsföretagare i kommunen följer de lagar och regler som finns.

Efter att du har registrerat din livsmedelsverksamhet hos oss gör vi en livsmedelskontroll hos dig. De kontroller du får av oss är vanligen oanmälda, men vid behov föranmäler vi kontrollen. Hur ofta du får kontroll beror på vilken verksamhet du har. Du betalar en avgift för kontrollen, se mer under avsnittet avgifter.

Mer information:
livsmedelsverket.se - Lokaler, hygien och företagens egen kontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

livsmedelsverket.se - livsmedelskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på lokal och utrustning

Du måste anpassa livsmedelslokalen och utrustning efter verksamhetens storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs. En livsmedelslokal ska till exempel vara skadedjurssäker, lätt att rengöra och ha bra flöden.

Lokalen blir lätt att hålla ren om ni har täta och släta ytor i lokalen. Då är det också svårt för skadedjur att ta sig in.

All utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska vara lätt att göra ren och bestå av material som är släta, tvättbara, giftfria och korrosionsbeständiga.

Det som är smutsigt ska inte riskera att komma i kontakt med det som är rent. Transportera därför inte transportpallar, ytteremballage eller smutsig disk genom rena utrymmen – då kan livsmedel förorenas. Transportera inte heller oförpackade livsmedel genom diskrum och andra orena utrymmen.

Läs mer om lokaler och utrustning på livsmedelverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Märkning och information

Du som driver en livsmedelsverksamhet är ansvarig för att lämna rätt information om de livsmedel du säljer eller serverar. Några av de allra viktigaste punkterna du behöver ha koll på är:

Mer information:
Allergener i maträtter.pdf Pdf, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Livsmedelsverket.se - Information märkning och påståenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentliga handlingar

miljöenheten är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga, bland annat kontrollresultat och kontrollrapporter. Det innebär att det lämnas ut vid begäran. Privatpersoner, företag, tidningar, radio och tv kan begära att få veta vad som står i rapporten. Vid varje begäran sker en sekretessprövning.

Förändra eller avsluta

När du ändrar verksamheten eller om verksamheten upphör ska det anmälas till miljöenheten. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta miljöenheten på miljokontoret@borlange.se eller servicecenter på 0243-740 00 så hjälper vi dig.

Starta, köpa eller ombilda bolag

Om du tar över en verksamhet eller ombildar ditt bolag ska du anmäla verksamheten till miljöenheten innan du startar. Enklast gör du din anmälan via e-tjänsten nedan.

Anmälan om livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändra verksamheten

Om du bygger om lokalen eller gör andra stora ändringar ska du informera miljöenheten. Stora ändringar kan till exempel vara om du tidigare haft ett mottagningskök, men ska börja laga maten på plats. Använd gärna formuläret nedan.

Anmälan om ändrad verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flytta eller byta lokal

Flyttar du din verksamhet till en ny lokal räknas detta oftast som en ny livsmedelsanläggning. Kontakta miljöenheten för bedömning om du måste göra en ny anmälan.

Sälja, stänga, sluta

Om du ska sälja, stänga eller på annat sätt sluta driva livsmedelsverksamhet ska du meddela oss. Använd gärna formuläret nedan.

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Avgifter för livsmedelsföretagare i Borlänge kommun

Att registrera en livsmedelsverksamhet kostar 1405 kronor år 2024. Fakturan får du efter att du har fått ditt beslut om registrering.

Avgiften är densamma oavsett typ av verksamhet och hur länge verksamheten ska pågå. Om verksamheten av någon anledning inte blir av så måste du ändå betala registreringsavgiften.

Taxa för miljönämndens arbetsområden inom livsmedelskontroll Pdf, 549.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för livsmedelskontroll

Som livsmedelsföretagare betalar du för miljöenhetens arbete med livsmedelskontroller. Avgiften betalas efter varje genomförd kontroll utifrån hur många timmar kontrollen av din livsmedelsverksamhet har tagit. Det innebär att kostnaden för livsmedelskontroll kan variera olika år.

Avgiften för livsmedelskontroll totalt sett per år påverkas också av din kontrollfrekvens, det vill säga hur ofta du får kontroll. Du kan få kontroll flera gånger per år, en gång per år eller mer sällan. Din kontrollfrekvens beror på din riskklassning. Riskklassningen baseras på vad du gör i din livsmedelsverksamhet. Som exempel kan ett litet café få en kontroll per år och en stor butik med manuell livsmedelshantering, exempelvis en delikatessdisk, flera kontroller per år.

Om det behövs mer kontroll än vad som motsvarar riskklassningens kontrollfrekvens faktureras en avgift för uppföljande kontroll. Även vid uppföljande kontroll är avgiften baserad på hur lång tid kontrollen av din livsmedelsverksamhet har tagit.

Mer information:
Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sanktionsavgift

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen. Även fängelsestraff har införts i straffskalan för vissa brott. Reglerna innebär att du som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet utan att registrera den kan få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften baseras på ditt företags årsomsättning och kan som mest vara 75 000 kronor om du inte gör en anmälan om registrering. Anmälan om registrering av ska göras minst två veckor innan du startar.

Mer information:
livsmedelsverket.se - så bestäms avgiftens storlek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

livsmedelsverket.se - när sanktionsavgift inte ska betalas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.