Borlänge kommuns logotyp

Information för livsmedelsföretagare

Som livsmedelsföretagare är det mycket att tänka på. Miljökontoret kan ge generell information om vad som gäller. Kommunens företagslots hjälper företag som vill starta eller utveckla sitt företag och samordnar kontakter inom kommunen.

Du kan ta hjälp av de nationella branschriktlinjerna för hitta lämpliga rutiner och arbetssätt. Det är viktigt att du anpassar rutinerna till de förhållanden som finns i din verksamhet.

Det är livsmedelsföretagaren som har ansvar för att livsmedlen är säkra. Företagaren måste ha god kunskap om livsmedelshygien och ha en anläggning som är lämplig för verksamheten.

Registrering av livsmedelsverksamhet

Den som planerar att starta en livsmedelsverksamhet behöver oftast få sin anläggning registrerad hos Miljönämnden. Registrering är en enkel process, som går ut på att du anmäler att du ska starta verksamhet. Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har kommit in. När du har startat din verksamhet gör miljönämnden ett besök på plats.

Om du upphör med din verksamhet ska du meddela detta till Miljökontoret genom att fylla i och skicka in blanketten nedan. När du meddelat upphörandet tar vi bort verksamheten från vårt register vilket innebär att den inte längre står under offentlig kontroll 

Avgifter för livsmedelsföretagare i Borlänge kommun

Vid registrering av anmälan tar miljökontoret ut en avgift motsvarande en timmes handläggning enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Årlig kontrollavgift

Alla som hanterar livsmedel, till exempel restauranger, livsmedelsbutiker, caféer och förskolor ska betala en årlig kontrollavgift. Livsmedelsverkets vägledning används för bedömning av riskklass och beräkning av kontrollavgifter. 

Så här beräknar vi din kontrolltid Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag får lägre avgift vid fungerande verksamhet

Om du uppfyller lagstiftningens krav, till exempel att du kan visa upp en väl fungerande egenkontroll och att lokalerna är väl skötta, kan avgiften sänkas till nästa år, eftersom det behövs färre kontrolltimmar. Om du inte uppfyller lagstiftningens krav kan istället antalet kontrolltimmar behöva öka och du får därmed en höjd kontrollavgift.

Extra offentlig kontroll

Om vi behöver göra extra kontroll av din verksamhet får du betala för den faktiska tiden som kontrollen tar. I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats utan även tid för bland annat samråd med andra myndigheter och experter och rapportskrivning. Läs mer nedan.

Misstänker du felaktigheter eller fusk?

Livsmedelsverkets tipsfunktion om livsmedelsfusk är en tjänst hos Livsmedelsverket. Hit kan du som jobbar inom livsmedelsbranschen, eller som på annat sätt kommer i kontakt med livsmedelsbranschen, vända dig med misstankar om fusk med livsmedel. Du kan vara anonym.