Borlänge kommuns logotyp

Foodtruck i Borlänge centrum

I Borlänge centrum upplåter vi ett antal platser där foodtruckverksamhet får bedrivas i mån av plats: Sveatorget torget, Jussi Björlings torg,  vid Borganäsvägen 26 och Liljeqvistska parken.

Kontakta kommunens enhet Stadsmiljö/Trafik för att boka plats. En ansökan ska göras om nyttjande av plats hos Polismyndigheten, enligt ordningslagen. Polisen tar ut en avgift innan de handlägger ärendet. Blankett för ansökan finns på polisens hemsida, länk hittar du nedan. Önskas elanslutning ska det anges i ansökan till polismyndigheten.

E-post till Stadsmiljö/Trafik: trafik@borlange.se
Polisens ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En komplett ansökan till polisen ska innehålla:

  • En ifylld ansökningsblankett
  • Karta/ritning av placeringen
  • Skiss över vagnen/foodtruck med måttangivelser
  • Foto på vagnen/foodtruck (bör ha ett neutralt utseende som samspelar med utformningen i centrum)
  • Önskemål om elanslutning (kabel tillhandahålles av sökanden).

Kommunen tar ut en avgift per månad för markhyra och Borlänge Energi tar ut en avgift per dag för eventuell el, se taxor nedan.

  • Fordonet får vara en bil (lastbil på max 3,5 ton) eller vagn/foodtruck som är lämplig och godkänd för ändamålet.
  • Fordonet ska flyttas varje dag, bygglov behövs ej.
  • Placering av vagnen/foodtruck  får endast ske inom anvisad plats, inga bord och stolar får ställas utanför utan tillstånd från polismyndigheten, se riktlinjer för uteserveringar, se riktlinjer via länken nedan.
  • Vatten och avlopp finns ej att tillgå på platserna. Det krävs att varje vagn/foodtruck kan hantera detta själv, till exempel genom ett slutet system. Inga egna kopplingar får göras till det kommunala VA-nätet. Dagvattenbrunnarna får ej användas för eventuellt eget rengöringsvatten, korvspad etcetera då de är ämnade för dagvatten.
  • Sopor ska tas omhand av tillståndsinnehavaren och dagligen forslas bort från platsen, egna sopkärl ska användas. Städning av det egna avfallet från försäljningen ska dagligen göras inom en radie av 15 meter från vagnen. Avfall lämnas på Fågelmyra, se länk nedan.