Borlänge kommuns logotyp

Borlänges bin

”Borlänges bin”, en kampanj riktad till alla Borlängebor, startar sommaren 2021. Tanken är att kampanjen ska inspirera till att skapa trädgårdar som är bra för pollinatörer.

Med kampanjen vill vi bland annat förklara varför blommor är viktiga och skapa förståelse för varför vi inte klipper gräsmattorna.

Kommunen jobbar även med flera andra projekt för att gynna blommande marker och pollinerande insekter i staden:

  • Ängsskötsel på parkmark (balning, insådd och information)
  • Insektsparadiset (del av Paradisparken)
  • Ängsskötsel på Dala Airport
  • Insektshotell på Savelgärdet
  • Artrika vägkanter (inventering av invasiva arter gjord sommar 2020)
  • Miljö för vilda bin Plogstigen (anlagd 2019)
  • Blommande kantzoner på kommunal åkermark
  • Miljöer för pollinatörer i Spårdiket


  • Ingen giltig användare vald.