Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Hållbarhet

Kommunen arbetar för att Borlänge ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. De tre hållbarhetsperspektiven är en del av kommunens vision som beskrivs i Strategisk plan.

Det hållbara Borlänge beskrivs i kommunens Hållbarhetsanalys.

Analysen beskriver nuläget för hållberhetsperspektiven i Borlänge. Dokumentet innehåller statistik för varje område. I hållbarhetsanalysen kan du läsa om exempelvis:

  • Att en stor del av den mat som köps in till kommunens verksamheter är ekologisk. Vid senaste mätningen 2015 var de ekologiska inköpen 40 procent.   
  • Att Borlänge har 8 naturreservat och att kommunens skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council.
  • Under sommaren cyklar 60 procent av Borlängeborna minst två dagar i veckan. I genomsnitt över året görs 11 procent av personresorna med cykel.
Sidan senast uppdaterad