Borlänge kommuns logotyp

Koldioxidbudget

Borlänge kommun har tagit fram en koldioxidbudget för att säkerställa att vi i Borlänge gör vad vi kan för att uppnå målen i Parisavtalet.

Mängden koldioxid i luften avgör hur mycket temperaturen kommer öka på jorden i takt med klimatförändringarna. Parisavtalets mål är att den globala ökningen av medeltemperaturen ska hålla sig väl under 2 grader, och helst 1,5 grader.

För att klara målet kan vi bara släppa ut en begränsad mängd koldioxid. Det finns med andra ord ett visst utsläppsutrymme som vi behöver hålla oss till för att undvika de allvarliga klimatförändringar som annars kan bli en följd.

Koldioxidbudget för Borlänge

Borlänge kommun har fått hjälp av forskare från Uppsala universitet och Ramboll att räkna ut vad den här koldioxidbudgeten innebär på lokal nivå, det vill säga för Borlänge. En lokal koldioxidbudget har tagits fram som beskriver vilket utsläppsutrymme vi har i Borlänge. Koldioxidbudgeten beskriver också i vilken takt vi behöver minska utsläppen för att nå målen.

Koldioxidbudgeten är ett verktyg för att vi ska vara säkra på att vi håller oss till Parisavtalet. Det är viktigt att vi lokalt gör de åtaganden som krävs för att bidra till att temperaturökningen håller sig väl under två grader globalt.

Koldioxidbudgetens två delar

Del 1 av koldioxidbudgeten är mer kortfattad och redovisar resultatet från beräkningen av Borlänges budget och utsläppsminskningstakt.

Del 2 av rapporten är skriven på engelska med syfte att läsaren ska kunna följa hur beräkningarna av en budget gått till i detalj.

Koldioxidbudget - del 1 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Koldioxidbudget - del 2 Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.