Borlänge kommuns logotyp

Mikroplaster från konstgräsplaner

I Borlänge finns flera fotbollsplaner med konstgräs, vilket ger goda möjligheter att spela fotboll året runt. Samtidigt är det viktigt att minimera risken att mikroplaster från planerna sprids och påverkar miljön negativt.

I Borlänge finns tre elvamannaplaner och tre sjumannaplaner med konstgräs. Fotbollsplaner med konstgräs innebär att kommunens fotbollsföreningar kan träna och spela på bra underlag året om.

En nackdel med konstgräsplaner är att de avger mikroplaster, alltså små bitar av plast. Dels kan bitar av grässtråna brytas av och spridas, men framför allt är det gummigranulatet som fyller botten på gräsmattan som sprids till den omgivande miljön. Mikroplaster kan vara ett problem för miljön om de hamnar på fel plats.

Arbete för att minimera negativa konsekvenser

Borlänge kommun arbetar för att minimera mängderna mikroplaster som sprids från konstgräsplaner. Som en del av det arbetet har vi installerat brunnar runt planerna där plastbitarna samlas upp i filterpåsar som sedan återförs till planen.

Intill planerna har vi ett asfalterat område. Där läggs den snö som plogas av planerna och som innehåller gummigranulat. Genom att placera snön på asfaltsytorna hamnar gummigranulatet på asfalten när snön smälter. Därifrån kan det samlas upp och återföras till planen.

Så kan du som använder planen bidra i arbetet

Du som använder planen kan också hjälpa till genom att se till att du inte för med dig granulat från planen. Kontrollera till exempel dina skor och kläder så att det inte fastnat en massa granulat som du för med dig från planen.

  • Ingen giltig användare vald.