Miljönämnden
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Miljöpris

Kommunens årliga miljöpris går till den person, förening eller företag i Borlänge kommun som på ett betydande sätt bidragit till ökad miljö- eller klimatnytta eller ökat naturvärde, lokalt eller globalt.

Vinnaren eller vinnarna belönas med 20 000 kronor.

Pristagare utses utifrån:

  • Miljö-, klimat- eller naturvårdsnyttan.
  • Antal som blivit berörda av pristagarens arbete.
  • Den lokala förankringen.
  • Hur arbetet har gynnat Borlängebon.
  • Att arbetet bidragit till att sprida kunskap om miljö, klimat och natur.

Vem tycker du ska få priset?

Skicka nomineringar till miljönämnden senast den 28 april 2020, via e-post: miljonamnden@borlange.se eller via post till Borlänge kommun, miljönämnden, 781 81 Borlänge.
I maj utser miljönämnden vinnare och prisutdelning sker på kommunfullmäktige i juni.

Tidigare pristagare

Tidigare miljöprisvinnare

2019 Anders Janols 

2018 Café Frostbrunnsdalen och Borlänge kommuns kost-och lokalservice 

2017 Nygårdsskolan och Nygårdsenhetens förskolor

2016 Sören Nyström, Christian Olhans (Borlänge Energi), Sven Sandström (AME), personalen vid den pedagogiska verksamheten på Mellangården i Norr Amsberg

2015 Kyrkskolan och förskolan Ängsklockans barnträdgård

2012 Bo Hellberg, Milsbo

2011 Tunets skola och Hushagsgymnasiet

2008 Per Swedenström

2006 Borlänge Bilprovning

2005 Tunabygdens Fågelklubb

2004 Lindans Bystugeförening

 

Några år har priset inte delats ut.

Sidan senast uppdaterad