Borlänge kommun

Miljöstrategi

Kommunens miljöstrategi är ett viktigt redskap för kommunens miljöarbete. Den talar om hur Borlänge kommun med bolag ska arbeta för att nå en mer miljömässigt hållbar stad. Miljöstrategin utgår från de nationella miljömålen och Agenda 2030 och beskriver kommunens ambitioner och vad vi ska fokusera på för att vi ska bli framgångsrika. Det handlar om vad vi ska göra lokalt utifrån vår roll som kommun, när många miljöproblem är globala.

Miljöstrategin har tre prioriteringar som allt utgår från:

 • Hejda klimatförändringarna. Borlänge ska vara klimatneutralt 2030. Utsläppen ska minska så att vi håller oss inom vår koldioxidbudget och på så sätt bidrar till Parisavtalets mål.
 • Stärk den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas.
 • Skapa en cirkulär ekonomi. Det innebär en resurseffektiv stad med avfall nära noll och slutna giftfria kretslopp.

Hejda klimatförändringarna

Skärmdump på filmen Hejda klimatförändringarna

Klicka på bilden för att se filmen på Youtube.

Stärk den biologiska mångfalden

Skärmdump på filmen Stärk den biologiska mångfalden

Klicka på bilden för att se filmen på Youtube.

Skapa en cirkulär ekonomi

Skärmdump på filmen Skapa en cirkulär ekonomi

Klicka på bilden för att se filmen på Youtube.

Nio områden att fokusera på:

För att nå de övergripande målen i de tre prioriteringarna har nio fokusområden utarbetats. Fokusområdena innehåller delmål och en beskrivning av vilka steg som behöver tas för att nå målen och uppnå önskade effekter fram till år 2030.

 1. Energieffektivisera
 2. Utveckla förnybar energi
 3. Res hållbart
 4. Bygg och bo hållbart
 5. Ät hållbart
 6. Konsumera miljösmart
 7. Skapa ett hållbart vatten och avlopp
 8. Utveckla naturvården
 9. Hållbart brukande av mark och vatten

Inom varje fokusområde finns konkreta delmål och tillvägagångssätt. Till exempel har vi mål om att sätta upp mer solceller, förbättra förutsättningarna för att kunna ta sig fram fossilfritt och med cykel, gång och kollektivtrafik. Vi ska minska sopmängderna till hälften av vad de är idag och bygga hållbart när vi bygger nya hus.

Tre arbetssätt som gör oss framgångsrika

Tre arbetssätt beskriver på vilka sätt vi ska jobba för att nå framgång. Borlänge kommunkoncern kan göra stor skillnad för miljön, men äger inte utvecklingen ensamt. Genom att kommunkoncernen går före och genom ökad delaktighet och samverkan med Borlängeborna och näringslivet kan vi göra ännu mer.

Nu till action!

Miljöstrategin beslutades av kommunfullmäktige i september 2021. Nu pågår arbetet med att göra verkstad av strategin. För att lyckas behöver vi att alla drar sitt strå till stacken – och mer än så! Du som bor och verkar i Borlänge uppmanas att delta i det här arbetet. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!Det finns 16 nationella miljömål antagna av Sveriges riksdag som beskriver vad miljöarbetet ska leda till. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Borlänge kommuns miljöstrategi 2021-2030 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan till miljöstrategin för 2023 Pdf, 717.9 kB.

Miljöbokslut 2022 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FN:s globala mål för hållbar utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.