Borlänge kommuns logotyp

Rökfria miljöer

Den som inte röker har rätt till att vistas i en rökfri miljö. Lagen om tobak och liknande produkter syftar till att underlätta för icke-rökare samt för personer med astma och allergier att kunna vistas i offentliga miljöer utan att behöva utsättas för tobaksrök. Den är också till för att minska rökningen samt att motverka att barn och ungdomar börjar röka.

All rökning omfattas av rökförbudet, inte bara tobaksrökning. Det innebär att även till exempel elektroniska cigaretter, vattenpipor och rökning av örtprodukter inte är tillåtet där det råder rökförbud.

Platser där det är rökförbud

Det är inte tillåtet att röka på bland annat skolgårdar, i kollektivtrafiken, på restauranger och andra serveringsställen inklusive uteserveringen, lokaler dit allmänheten har tillträde och det råder även rökförbud i entrén till dessa lokaler.

Vem ansvarar för att rökförbudet upprätthålls?

Det är varje verksamhetsutövares eller fastighetsägares ansvar att se till att rökning inte sker på platser där det är rökförbud. Till exempel fastighetsägaren där det finns en entré som är till för allmänheten eller en restaurangägare som har en uteservering. Den som är ansvarig för att rökförbudet upprätthålls ska se till att ta bort askkoppar och sätta upp tydliga förbudsskyltar.

Vart kan jag vända mig om jag störs av att någon röker

I första hand ska du tala om det för den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet, till exempel bussbolaget eller rektorn på skolan. Om det inte blir någon förbättring så kan du vända dig till miljökontoret. Det är miljönämnden, genom miljökontoret, som har tillsyn över rökfria miljöer. Det innebär att miljökontoret kontrollerar att den som är ansvarig för att rökförbudet följer lagstiftningen. Använd länken nedan för att lämna in ett klagomål.

Länk till Anmälan om klagomål e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Läs mer om rökfria miljöer på folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Dalarna

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/samhalle/social-hallbarhet/andts/tillsyn-inom-alkohol-och-tobak.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.