Nyheter - Borlänge kommun
Dela sidan på sociala medier

Nyheter

Ökad risk för salmonella hos katter

Är din katt orkeslös? Nu finns en ökad risk att katter och fåglar i kommunen drabbas av salmonella.

Detaljplan för Mimer 1 m.fl. inom Centrum

För att möjliggöra en flytt av Högskolan till centrum så har en ny detaljplan tagits fram för Mimer 1, affärshuset Liljan.

Multibassäng invigd

Sommaren 2018 togs det första spadtaget för bygget av en ny multibassäng i Maserhallen. Nu står den klar och invigdes den 17 december.

Paradisskolan börjar byggas

Borlänge kommun har tecknat ett avtal med Hemsö Fastighets AB för att bygga nya Paradisskolan i stadsdelen Tjärna i Borlänge som planeras att stå klar läsåret 2021/2022.

Gylle skola byggs om

Gylle skola är i stort behov av underhåll, då den är cirka 50 år gammal. Antalet elever i skolans upptagningsområde beräknas öka fram till 2027. För att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för trivsel och lärande, både nu och i framtiden, behöver vi bygga om Gylle skola.