Borlänge kommuns logotyp

Gällande översiktsplaner

Här kan du hitta den gällande översiktsplanen för FalunBorlänge samt de fördjupade översiktsplaner som finns för mindre delar av kommunen.

Gemensam översiktsplan för Falun Borlänge

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Falun och Borlänge att anta 
Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen är ett av 
verktygen för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna.

Gå till webbplatsen för Översiktsplan FalunBorlänge (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuella fördjupade översiktsplaner

I kommunen finns följande fördjupade översiktsplaner (FÖP):

Borlänge tätort 

Om det finns motsatsförhållanden mellan Översiktsplan FalunBorlänge och ställningstaganden i de äldre fördjupningarna gäller det som står i Översiktsplan FalunBorlänge.

Fördjupad översiktsplan Borlänge tätort 

Solbacka-Färjenäs, 1996-06-19

Fördjupad översiktsplan - Solbacka - Färjenäs - Planbeskrivning Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan - Solbacka - Färjenäs - Plankarta Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Samordnad översiktlig planering Falun & Borlänge - området mellan städerna, 1997 (SÖP 97)

Samordnad översiktlig planering - Falun & Borlänge 97 - del 1 Pdf, 4.1 MB.

Samordnad översiktlig planering - Falun & Borlänge 97 - del 2 Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta 1 - SÖP Pdf, 418.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta 2 - SÖP Pdf, 406.8 kB, öppnas i nytt fönster.