Borlänge kommuns logotyp

Planeringsunderlag

I kommunen pågår ett ständigt arbete med att arbeta fram och uppdatera olika planeringsunderlag, strategier och program som anger riktningen för hur kommunen ska utvecklas. På denna sida har vi samlat de strategier, policys, planer och program som kan vara är av särkskild vikt för dig som vill bygga nytt, bedriver en verksamhet eller bara är nyfiken på kommunens strategiska planering.

Här har vi också samlat ett urval av handböcker och vägledningar för dig som exploatör.

Strategier, planer, policys och program

Styrdokument

BeslutsdatumTräbyggnadsstrategiPDF

2018-06-12

DagvattenstrategiPDF

2020-02-11

TrafikstrategiPDF

2020-06-16

ParkeringsstrategiPDF

2016-10-14

ParkeringstalPDF

2017-02-14


Handböcker och vägledningar

För framtidens mobilitet i Borlänge - smartare parkering

  • Ingen giltig användare vald.