Borlänge kommuns logotyp

Skog

Borlänge kommun äger och förvaltar skog runt om i kommunen. Skogsinnehavet på cirka 3 500 hektar är spritt över stora delar av kommunen. Det innefattar både tätortsnära skog, exempelvis kring Hönsarvet och Skräddarbacken och skogsskiften utanför tätorten som i Gyllbergen och vid Hovgårdsklack.

Skogen har ett högt värde och stor betydelse för många människors möjligheter till rekreation och naturupplevelser. En del av den skog som ägs av kommunen utgör också en viktig del av markreserven och används som bytesmark vid köp av mark för allmänt intresse. 

Senast uppdaterad: 15 maj 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här