Borlänge kommuns logotyp

Riskträd

Ett riskträd utgör en uppenbar fara för liv och egendom. Det betyder att om det skulle falla ner så kan människor, hus, bilar med mera komma till skada.

Ett riskträd har till exempel många stora döda grenar, sprickor, håligheter, svampar eller avbrutna grenar. Placeringen av trädet är också avgörande för om det är en risk, om trädet står nära en elledning, en fastighet, en trafikerad väg eller en gång- och cykelväg.

Kommunen tar ner träd på kommunal mark som bedöms som en risk för personer eller egendom. I övrigt jobbar vi områdesvis och tar in synpunkter på träd som skymmer sikt eller skräpar ner, när vi kommer till det området. 

Vem kontaktar jag angående ett riskträd?

För riskträd på park- eller naturmark i tätorten kontakta Borlänge Energi, telefon 0243-730 00.

För riskträd i skogsmark kontakta Servicecenter på Borlänge kommun, telefon 0243-740 00