Borlänge kommuns logotyp

Skogsskötsel och planerade åtgärder

Förvaltningen av kommunens skogar ska tillgodose många olika intressen. Skötseln av de bostadsnära skogarna ska präglas av mångformighet och med inriktning för lek, motion och friluftsliv.  Den biologiska mångfalden ska främjas. Skogsbruket ska bedrivas på ett långsiktigt ekonomiskt sätt och samtidigt nyttjas som källa till sysselsättning.

Kommunen arbetar efter en skogsbruksplan. Du kan ta del av skogsbruksplanen här (öppnas i nytt fönster): Sammanställning Skogsbruksplan Borlänge Kommun. Pdf, 223.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunens skogsinnehav framgår av denna karta (öppnas i nytt fönster): Karta skogsinnehav Borlänge kommun Pdf, 4.7 MB.

Varje område som är aktuellt för åtgärd planeras noga. Vi tar stor hänsyn till natur-, kultur-, och miljövärden av olika slag. Vi kommunicerar med närboende och andra berörda och sammanväger alla värden och önskemål till en praktiskt genomförbar skötsel. Skötselåtgärderna genomförs med hjälp av kommunens externa förvaltare Naturskog AB och kommunens egen personal från arbetsmarknadsenheten. 

Planerad skogsskötsel

Frågor eller synpunkter?

Har ni frågor eller synpunkter som rör åtgärderna är ni välkomna att höra av er till Borlänge kommun.

Borlänge kommuns servicecenter
Telefon: 0243-740 00
E-post: kommun@borlange.se