Borlänge kommuns logotyp

Tätortsnära skog och skolskogar

Borlänges skogar och friluftsområden finns till för dig! Här kan du leka, motionera eller bara koppla av.

Vardagsnära natur är en viktig resurs för dig som bor i Borlänge. Tätortsnära skogar bidrar till bättre folkhälsa och naturupplevelser. Dessa är populära områden för träning, lek, rekreation och vila. Här ska skötseln av skogen anpassas med hänsyn till natur och rekreation.

Skogen har också många andra värden. Träd och natur i och nära tätorten är avgörande för växt- och djurliv. Skogen är också en viktig plats för inspiration och lärande, och kan ge kunskap om naturen såväl som kulturhistoria.

Skötselplaner

Eftersom den tätortsnära skogen engagerar många arbetar Borlänge kommun med att ta fram skötselplaner. Dessa planer sammanfattar skötselbehovet och kommunens mål med skogen samtidigt som de boendes och allmänhetens intressen och åsikter vägs in. I planen beskrivs målet med respektive område, hur skogen ska föryngras, vilka trädslag eller buskar som är önskade osv.

Exempel på en skötselplaner

Skötselplan Åselbysänkan Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan Skräddarbacken Pdf, 23.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Den tätortsnära skogen som ägs av Borlänge kommun sköts av olika förvaltare. De skogar som i detaljplan är avsatt som naturmark eller parkmark sköts av Borlänge Energi Stadsmiljö och övrig skogsmark sköts av en skogsförvaltare anlitad av Borlänge kommun.

Skolskogar

Barn som vistas i skogen under skoltid lär med alla sinnen. De får bättre koncentrationsförmåga och det fysiska välbefinnandet ökar när barnen rör på sig i större utsträckning. Skogen är med andra ord ett suveränt klassrum i utomhusmiljö.

I dag finns det ca 1000 skolskogar fördelade över landet. Med hjälp av skolskogen får skolan tillgång till ett område som mera permanent finns tillhands för skolans räkning. Genom att göra ett avtal med markägaren kan skolan få tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter - göra stigmarkeringar, sätta ut fasta skyltar, bygga eldplats, vindskydd, kanske broar eller fågeltorn. sätta upp fågelholkar och kanske avverka några träd, varför inte rätten att hugga skolans julgran.

Borlänge kommun vill bereda bättre förutsättningar för lärare och elever att utnyttja den tätortsnära skogen. Vill din skola skapa en skolskog? Kontakta Strategi- och exploateringskontoret.