Borlänge kommuns logotyp

Får jag ta ner träd på kommunens mark?

Det är inte tillåtet att ta ner träd eller annan vegetation på någon annans mark.

Om en rot eller gren tränger in på din tomt från en annan fastighet och detta medför en olägenhet, får du ta bort roten eller grenen enligt Jordabalken 3 kap. § 2. Fastighetens ägare skall dock ges möjlighet att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

Om du har frågor eller synpunkter på skötseln av träd eller naturområden på kommunal mark så kontakta Servicecenter eller Borlänge Energis kundtjänst. 

Senast uppdaterad: 10 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här