Borlänge kommuns logotyp

Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det är av god kvalitet. I vårt närområde finns goda vattentillgångar. Badelundaåsen, som är en grundvattentäkt garanterar friskt vatten till alla Borlängebor. En fantastisk resurs som vi måste vara rädda om.

Samtidigt har vi försurade sjöar som behöver kalkas och vattendrag som växer igen på grund av övergödning. Därför finns det en hel del att ta hänsyn till när du ska bedriva verksamhet i vatten, göra eget avlopp till stugan eller tvätta bilen — för vårt vattens skull.