Borlänge kommuns logotyp

Dagvattenstrategi

Utmaningarna kring dagvattenhantering har de senaste åren ökat till följd av ökat byggande, översvämningsrisker kopplade till klimatförändringar samt förändrat skyddsbehov för vattenresurser och miljö.

För att hantera de allt större utmaningarna kring dagvatten har Borlänge kommun tagit fram en strategi för hur dagvattnet i Borlänge ska hanteras. Dagvattenstrategin antogs av kommunfullmäktige i februari 2020.