Borlänge kommuns logotyp

Dagvattenstrategi

Utmaningarna kring dagvattenhantering har de senaste åren ökat till följd av ökat byggande, översvämningsrisker kopplade till klimatförändringar samt förändrat skyddsbehov för vattenresurser och miljö.

För att hantera de allt större utmaningarna kring dagvatten har Borlänge kommun tagit fram en strategi för hur dagvattnet i Borlänge ska hanteras. Dagvattenstrategin antogs av kommunfullmäktige i februari 2020.

Senast uppdaterad: 29 maj 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här