Borlänge kommuns logotyp

Kommunalt avlopp

De flesta Borlängebor är anslutna till det stora reningsverket i Fagersta by. I Idkerberget finns också ett kommunalt reningsverk.

Läs mer om det kommunala avloppsnätet på Borlänge Energis hemsida.

Tillsynen på ledningsnätet och de mindre reningsverken ligger på miljökontoret.

Borlänge Energi om avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.