Miljönämnden
0243-740 00
Miljökontoret
0243-740 000
Dela sidan på sociala medier

Kommunalt avlopp

De flesta Borlängebor är anslutna till det stora reningsverket i Fagersta by. I Idkerberget finns också ett kommunalt reningsverk.

Läs mer om det kommunala avloppsnätet på Borlänge Energis hemsida.

Tillsynen på ledningsnätet och de mindre reningsverken ligger på miljökontoret.

Sidan senast uppdaterad