Borlänge kommuns logotyp

VA-plan

För att uppnå en långsiktigt hållbar vatten- och avloppshantering har Borlänge kommunen tagit fram en vatten- och avloppsplan (VA-plan). VA-planen antogs av kommunfullmäktige i maj 2020.

VA-planen består av bakgrundsbeskrivning, policy och handlingsplan. I handlingsplanen ingår bland annat en utbygg­nadsplan som anger vilka områden som ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Utbyggnads­planen finns även i ett separat dokument.

Senast uppdaterad: 29 maj 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här