Borlänge kommuns logotyp

Vägra tvätta bilen hemma!

Det kemikaliefyllda vattnet rinner ut i våra sjöar.

Tvättvattnet från biltvätt på exempelvis garageuppfarten är ett stort miljöproblem. Tvättvattnet, som innehåller många skadliga kemikalier, rinner via dagvattenbrunnar och marken rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Tvätta istället din bil på avsedda anläggningar, eftersom de är anslutna till reningsanläggningar.

Tips på bra alternativ där kemikalierna tas om hand

I Borlänge finns många bra alternativ till den egna garageuppfarten:

  • Gör det själv-hallar på bensinmackar
  • Automattvätt på bensinmackar
  • Gör det själv-stationer

Vägra tvätta bilen hemma!

Varför är det farligt?

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada vattenlevande djur, även milda tvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. Avfettningsmedel innehåller dessutom ofta lösningsmedel som är skadliga för såväl människor som fiskar och andra vattenlevande djur. Förutom tvättkemikalier innehåller tvättvattnet olja och tungmetaller som bly, kadmium och krom från bilen. När man använder kemikalier är man skyldig att använda sådana som är så ofarliga som möjligt för hälsa och miljö. Använd därför gärna ett miljömärkt schampo eller avfettningsmedel. Även om man använder miljömärkta biltvättmedel ska inte tvättvattnet släppas direkt ut i naturen.

Istället för att tvätta på gatan

Tvätta istället bilen i en gör-det-själv-hall eller en automatisk biltvätt. Där kan man bättre ta hand om det miljöfarliga tvättvattnet eftersom avloppet är kopplat till en reningsanläggning. Dessutom har de ofta en återanvändning av vatten, vilket gör att förbrukningen av kemikalier och vatten minskar.

Tänk även på att

Lämna farligt avfall så som oljor, avfettningsmedel, lösningsmedel och liknande för ett säkert omhändertagande. Hushållen kan lämna sitt farliga avfall på Fågelmyra återvinningscentral eller hos Dala Specialavfall (DAKA) på Södra Backa industriområde.

Borlänge Energi om biltvättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster