Borlänge kommuns logotyp

Vattenledningsföreningar

Större och kommersiella vattenanläggningar räknas som livsmedelsanläggningar.

Anmälningsplikt

Anmälan om registrering måste göras hos miljönämnden för:

  • vattentäkter som tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer
  • alla dricksvattenanläggningar som förser kommersiella och offentliga verksamheter med vatten

Till kommersiella och offentliga verksamheter räknas exempelvis camping, gästhamn, restaurang, skola, förskola och friluftsanläggning.

För att räkna ut en anläggnings storlek används en schablon: 2,5 personer per hushåll eller 200 liter per person och dygn. Om det finns en vattenmätare som exakt mäter hur mycket vatten som i genomsnitt går åt under ett dygn kan man i stället använda mätarens värde.

Provtagning

Du ska ha ett provtagningsprogram som redovisar vilka och hur många vattenprover som ska tas och var de ska tas. Programmet ska fastställas av miljönämnden. Nämnden fattar ett beslut som baseras på de uppgifter som du har skickat in.

Läs om provtagning av vatten i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001: 30) bilaga 3.

Skyldighet att informera

Om kvalitetskraven inte uppfylls, eller om vattnet av någon annan anledning kan utgöra en hälsorisk, ska du omedelbart:

  • Utreda orsaken
  • Vidta nödvändiga åtgärder så snart som möjligt
  • Informera konsumenterna och ge dem de råd som är nödvändiga
  • Informera miljökontoret

Kontroll

Miljönämnden kontrollerar att de större vattenanläggningar och anläggningar som tillhandahåller vatten till kommersiell och/eller offentlig verksamhet levererar dricksvatten som är hälsosamt och rent.

Livsmedelsverket regler om dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.