Borlänge kommuns logotyp

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för vårt dricksvatten

I Borlänge kommun finns det tre vattenskyddsområden: Lennheden, Övre Tjärna och Frostbrunnsdalen.

För dig som bor, bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser (vattenskyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och inte inom vattenskyddsområdet. Vissa åtgärder behöver du söka tillstånd för och vissa åtgärder är förbjudna inom delar av vattenskyddsområdet eftersom det innebär en risk för vattenkvaliteten.

Senast uppdaterad: 10 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här