Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Domnarvets skola
Besöksadress:
Honefsgatan 7
Rektor år F-6
Cecilia von Krusenstierna
0243-73696
Rektor år 7-9
Erik Nordin
0243-666 64
Biträdande rektor Fritids
Linda Haglund
0243-74689
Biträdande rektor F-6
Susanne Jansson
0243-64732
Skoladministratör
Lena Nordin
0243-744 45
Skoladministratör
Christina Eklund
0243-744 45
Skolkurator
Tom Quirynen
0243-744 48
Skolsköterska
Paula Lindholm
0243-74635
Studie- och yrkesvägledare
Elin Skogholm
0243-747 19
Dela sidan på sociala medier

Domnarvets skola

Välkommen till Domnarvets skola!

Om skolan

Vi har omkring 660 elever från förskoleklass till skolår 9.

Det viktigaste för oss som arbetar här är att våra elever når så långt som möjligt i sitt skolarbete. När du lämnar domnarvets skola vill vi att du ska ha så goda kunskaper med dig att du kan välja det gymnasieprogram du önskar.

Hela skolan ska hålla ”grundläge”. Det innebär att skoldagen och lektionerna ska ha en trygg struktur, att vi uppför oss hyggligt mot varandra och att den som vill lära sig något inte ska bli störd av någon annan.

Eleverna ska känna sig trygga på vår skola. Vi vill att de ska få växa och utvecklas med förtroende för sig själva och andra.

Längst ned på sidan, under dokument, hittar du vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Sjukanmälan

Du sjukanmäler ditt barn genom Skola24, nummer: 0515-436 23.

 

Fritidshem

Välkomna till Domnarvets och Medväga fritidshem!

Sidan senast uppdaterad