Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort, antagande

Fördjupad översiktsplan Borlänge - antagande

Borlänge växer

Om 10 år är vi 47 000 Borlängebor som bor i tätorten, det är 3 000 fler än idag. Om 20 år är vi 50 000 stadsbor - lika många som i hela kommunen idag. Hur ska vi planera för att Borlänge ska bli en ännu trevligare stad att leva i?

Borlänge är tillsammans med Falun Dalarnas regionala centrum. Tillsammans planerar vi för att få nya invånare och nya arbetsplatser till FalunBorlänge. Nu har vi tagit fram fördjupade översiktsplaner för tätorterna. I en fördjupad översiktsplan visar man hur kommunen vill att olika markområden och vattenområden ska användas på lång sikt. Var vill vi att bostäder, arbetsplatser, parker och vägar ska finnas om 20 år?

Det här vill vi i Borlänge

  • Bygga fler bostäder
  • Göra det enklare att gå, cykla och åka buss
  • Bevara och utveckla parker, naturområden och gröna stråk
  • Göra det lättare för människor att mötas

Förord

Borlänge växer, inte bara genom att vi blir fler Borlängebor, bygger fler bostäder, skapar fler arbetstillfällen och stärker infrastrukturen.

Med den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort vill vi även stärka möjligheterna för Borlängeborna att mötas, utbyta erfarenheter, vistas i naturen, leva mer hållbart samt tillsammans realisera drömmar och idéer.

Genom lyhördhet, framförhållning och bra processer vill vi bli Sveriges byggvänligaste kommun.

Under arbetet har många engagerat sig och visat intresse för utvecklingen av Borlänge tätort.

Vi hoppas och uppmanar alla Borlängebor att fortsatt engagera sig för att tillsammans kunna skapa ett ännu trevligare Borlänge.

Jan Bohman

Kommunstyrelsens ordförande

Om planen

I avsnittet Om planen kan du läsa mer om den fördjupade översiktsplanen och hur den kan användas.

Om planen