Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Skolor och förskolor

Eftersom Borlänge växer behövs det fler skolor och förskolor. De närmaste 10 åren behöver vi bygga 7 nya skolor och 8 nya förskolor. Under tiden 2026-2035 behövs troligen 4 skolor/förskolor till. Behov av gymnasieskolor är mer osäkert och kräver mer utredning.

Skolor och förskolor är viktiga mötesplatser. De ska ligga där det finns tillgång till bra utemiljöer och naturområden. Det ska vara enkelt och tryggt att gå och cykla dit, och nära till busshållplatser. Nya skolor och förskolor ska också gärna ligga så att det är nära till flera bostadsområden. Gymnasieskolor ska ligga centralt med närhet till goda kommunikationer, eftersom upptagsområdet för elever är större.

En ny skola behöver mycket plats, för både byggnader och skolgård. Därför är det viktigt att vi sparar de markområden som pekas ut som möjliga skoltomter för framtiden.

Eftersom de flesta nya bostäder föreslås i centrala Borlänge och i de östra och västra stadsdelarna blir behovet av nya förskolor och skolor troligen störst där.

På två platser har utredningsområden för skola pekats ut, då det vid dessa finns osäkerheter och konkurrerande anspråk som behöver utredas ytterligare. De utpekade platserna är Östermalmsgårdens förskola, Östermalm och Tjärna skolan, Hagalund. Om utredningen vid Tjärna skolan visar att det är lämpligt att gå vidare med tillbyggnad utgår föreslaget läge för skola i området vid stadshuset.     

Högskolan Dalarna är viktig för FalunBorlänges utveckling, men även för hela regionen. Tillgång till utbildning och forskning skapar för såväl FalunBorlänge som hela regionen möjligheter att knyta till sig kompetens inom ett brett spektra av branscher. Genom samarbete med högskolan kan utbildningar kopplas till arbetsmarknadens behov och samtidigt kan samarbeten mellan näringslivet och forskare leda till nya innovationer och affärsmodeller. I Borlänge ligger högskolan idag norr om Kupolen, för att kunna utvecklas kan högskolan på sikt komma att behöva mer plats.

På kartan visas förslag till möjliga platser för nya förskolor och skolor. Du kan också se var befintliga förskolor, skolor och gymnasieskolor ligger (både kommunala och friskolor). 

Klicka i kartan för att få veta mer om utpekade utredningsområden för skola. 

 

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • Beredskap för att möta framtida behov av skolor ska finnas.
  • Mark för framtida skolor bör sparas, framförallt i de områden där flest antal nya bostäder förväntas tillkomma.
  • Det ska vara enkelt och tryggt att gå eller cykla samt finnas busshållplatser nära skolor och förskolor.
  • Skolor och förskolor ska ha goda utemiljöer. 
  • Högskolan ska ges möjligheter att utvecklas.