Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Hänsyn

Här redovisar vi olika värden och risker som kommunen behöver ta hänsyn till i planeringen.

För att få hela bilden av vilka värden och risker som berör den fördjupade översiktsplanen måste man läsa både Översiktsplan FalunBorlänge och den fördjupade översiktsplanen för tätorten. De värden och risker som redovisas här är mer detaljerat beskrivna än de är i Översiktsplan FalunBorlänge. Andra värden och risker, där redovisningen i Översiktsplan FalunBorlänge är tillräcklig, redovisas inte här.

Läs mer i Översiktsplan FalunBorlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.