Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Skydd av grundvatten

Grundvattenresurser

Badelundaåsen innehåller grundvattenmagasin som försörjer både allmänna och enskilda vattentäkter. På kartan visas också grundvattenresursen i Badelundaåsen. Åtgärder som kan leda till risk för att grundvattenresursen blir förorenad, till exempel större grävarbeten, ska undvikas.

Den fördjupade översiktsplanen föreslår inga åtgärder som äventyrar vattentäkterna. Inom vattenskyddsområdena planeras inga större utbyggnader. 

Vattenskyddsområden

Det finns vattenskyddsområden för de kommunala vattentäkterna. Vattenskyddsområdena med föreskrifter håller på att ses över för att ge ett bättre skydd för grundvattnet. På kartan visas de vattenskyddsområden som gäller nu, och de som föreslås, vilka är större än de befintliga områdena. De föreslagna områdena täcker in större delen av området med grundvattenresurser. I de områdena reglerar vattenskyddsföreskrifterna vad som är tillåtet eller förbjudet att göra för att grundvattnet inte ska förorenas.

De utvecklingsområden för bostäder som pekas ut inom planen är placerade i öst-västlig riktning och förväntas inte medföra någon större påverkan på åsen.

Läs även i Översiktsplan FalunBorlänge/Strategiska frågor/Rent vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster.

På kartan visas grundvattenresursen, nuvarande skyddsområden samt preliminära gränser för utökade  skyddsområden för vattentäkter.


Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • Grundvattenresursen ska skyddas och i planeringen ska det beaktas att den ej påverkas negativt.