Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Strålning

Elektromagnetiska fält från kraftledningar och transformatorstationer kan utgöra en hälsorisk för människor. I Borlänge finns flera kraftledningar som går genom bebyggda områden.

Genom att gräva ned ledningarna minskar strålningsrisken för de som bor i närheten. Samtidigt kan markområden frigöras för att exempelvis bygga nya bostäder.

Läs mer i Översiktsplan FalunBorlänge/Strategiska frågor/Klimatanpassning, miljöhänsyn och risker/Strålning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster.

Vi föreslår att kraftledningar grävs ned i marken i fem områden:

  • Öster om Barkargärdet, för att kunna bygga en ny stadsdel
  • Genom Forssa-Bergslagsbyn-Bullermyren
  • Åselby-Örjansgårdarna
  • Årby-Färjegårdarna
  • Mårdgatan-Dalälven

På kartan visas kraftledningar som behöver grävas ner för att bebyggelse inte ska påverkas av strålning.

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • För att minska risker för omgivningen och möjliggöra annan användning av marken bör föreslagna kraftledningar prioriteras att grävas ned.