Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Pågående arbeten

Nedan listas arbeten som pågår alternativt där uppdrag för att starta upp arbete redan finns, som kompletterar den fördjupade översiktsplanen. Listan har avgränsats för att vara hanterlig, ytterligare arbeten av strategisk karaktär kan förekomma.

Trafikplan

Ansvariga: Plan- och markkontoret.

Parkeringsstrategi

Ansvariga: Plan- och markkontor

Kompensation/ersättning av ekosystemtjänster

Ansvariga: Plan- och markkontor.

Checklista för risk

Ansvariga: Plan- och markkontor.

Naturvårdsplan

Ansvariga: Plan- och markkontoret.

Kontinuerliga mätningar för att säkerställa god luftkvalitet

Ansvariga: Miljökontoret.

Dagvattenstrategi

Ansvariga: Plan- och markkontoret.

Fastställa järnvägskorridorens bredd

Ansvariga: Plan- och markkontoret.