Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Falun och Borlänge samarbetar

Borlänge är tillsammans med Falun Dalarnas regionala centrum, och tillsammans planerar vi för att få nya invånare och nya arbetsplatser till FalunBorlänge.

Översiktsplan FalunBorlänge

Borlänge och Falun har gjort en gemensam översiktsplan för båda kommunerna, Översiktsplan FalunBorlänge. I den finns de rekommendationer och inriktningar som styr arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort.  När den fördjupade översiktsplanen för tätorten är klar ska den läsas tillsammans med Översiktsplan FalunBorlänge, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. öppnas i nytt fönster

Fördjupade översiktsplaner

Borlänge och Falun arbetar nu parallellt med fördjupade översiktsplaner för tätorterna. Kartan nedan visar planområdet för den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort, planområdet för den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan samt planområdet för den kommuntäckande översiktsplanen, Översiktsplan FalunBorlänge.

De fördjupade översiktsplanerna för Borlänge och Falun kommer att vara ute på utställning under ungefär samma tidsperiod.

Läs Utställningshandling för fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan här, öppnas i nytt fönster. Utställningstiden för Faluns fördjupade översiktsplan startar december 2017.

Samarbete FalunBorlänge