Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Planområdet

Planområdet omfattar Borlänge tätort.

I söder går planområdet till gränsen mot Säters kommun, eftersom bullerfrågor kring Dala Airport ska behandlas i planen. I norr ingår Sör Amsberg, där det finns kulturvärden av riksintresse som ska behandlas i planen.

För Hönsarvsberget finns en fördjupad översiktsplan från 2011. Vissa förändringar föreslås, och hela området tas därför med i den fördjupade översiktsplanen för tätorten.

I öster gränsar planområdet mot den samordnade fördjupade översiktsplanen för området mellan Falun och Borlänge från 1997. Delar av planområdet för planen från 1997 ingår i planområdet för tätorten.

På kartan visas gränsen för planområdet .

Planområde