Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Så här läser du planen

Läs planen

Webbplatsen är gjord för att vara så lätt att använda och förstå som möjligt. Den fungerar lika bra om du använder dator, surfplatta eller mobil.

Du navigerar enklast genom att klicka i menyn (det röda fältet) högst upp på sidan. Du kan också använda  sökfunktionen.

Om du inte har tillgång till en dator finns det en besöksdator i Palladiums reception, Sveagatan 21, vid Sveatorget. Palladium är öppet vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15.

Kartorna

Det finns två sätt att titta på kartorna:

1. Kartor som är infällda i texten. Teckenförklaringen finns nedanför kartan. Du kan zooma in och ut genom att använda plus- och minustecknen till vänster.

Du kan också välja en annan bakgrundskarta, till exempel ett flygfoto, genom att klicka på symbolen  med fyra fyrkanter under minustecknet. Det kan ta lång tid att byta mellan bakgrundskartorna.

2. Du kan titta på en större karta genom att klicka på länken. Kartan öppnas då i ett eget fönster. Den innehåller fler verktyg:

  • Zooma in och zooma ut - Använd plus- och minustecknen till vänster
  • Sök efter adress - Använd sökfältet till vänster
  • Lagerlista - här väljs de lager som önskas att visas i kartan. Se exempel längre ned på sidan
  • Teckenförklaring - vad betyder symbolerna? Klicka på symbolen med tre prickar och tre streck
  • Rita och skissa - Klicka på färgpalett-symbolen
  • Mät sträcka eller area - Klicka på symbolen som ser ut som en linjal
  • Dela - ger möjlighet att dela kartan till någon via mail eller sociala medier 
  • Skriv ut kartan - Klicka på skrivarsymbolen
Karförklaring

Lagerlista

I lagerlistan finns möjlighet att välja de kartlager man önskar att titta närmare på. Verktyget möjliggör också att lägga olika lager direkt på varandra. Exempelvis om man önskar att se hur Nya föreslagna skolor förhåller sig till utredningsområdena för bostäder kan dessa läggas på varandra, enligt bild nedan. Önskar man att lägga till ytterligare lager väljer man dessa i listan.

Viktigt att komma ihåg

är att klicka/bocka i huvudkategori och underkategori för att lagren ska visas. I det beskrivna exemplet innebär det att huvudkategori: Bo och arbeta samt underkategori: Bostäder samt Skolor och förskolor är iklickade/ibockade. Se figur nedan för illustration av exemplet ovan. 

Det finns även en sökfunktion i lagerhanteraren som möjliggör sökningar efter olika lager. I exemplet nedan visas resultat för en sökning på bostäder, enligt den kan utläsas att två huvudkategorier ( Bo och arbeta, sammanvägd markanvändning) har lager för bostäder. 

Skriv ut

På varje sida finns möjlighet att skriva ut sidan.