Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Sammanvägd markanvändning

I den sammanvägda markanvändningskartan visas den sammanvägda markanvändningen den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätorts planområde. Här presenteras grunddragen i hur kommunen avser att mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Redovisningen visar dels områden med fortsatt användning på det sätt som sker idag och dels de förändringar i markanvändningen som avses ske under de kommande 20 åren.

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För bästa läsbarhet öppna kartan i större format via länken ovan.