Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress
Gråstensgatan 1A
Rektor
Anna Åberg
0243-749 51
Biträdande rektor år 9
Malin Stövling-Löfgren
0243-742 96
Biträdande rektor år 9
Erik Netterman
0243-744 01
Biträdande rektor år 8
Anna Andersson
0243-749 04
Biträdande rektor år 7
Marielle Erlandsson
0243-744 84
Biträdande rektor år 7
Daniel Lundqvist
0243-666 80
Skoladministratör
Magdalena Ärnbäck
0243-666 87
Studie- och yrkesvägledare
Linda Berglund Lundqvist
0243-744 04
Dela sidan på sociala medier

Forssaklackskolan

Välkommen till Forssaklackskolan!

Om skolan

Forssaklackskolan har cirka 500 elever och är vackert belägen i norra delen av Forssa. Skolan är uppbyggd kring tre årskursvisa arbetslag med mycket stor självständighet att forma undervisningen utifrån elevgruppens behov.

Under dokument, längst ned på sidan, hittar du bland annat vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Sjukanmälan

Du sjukanmäler ditt barn före klockan 08.30 via Skola24, telefon: 0515-436 23 

Kontakt med lärare

Om du har frågor eller vill diskutera ditt barns skolgång hittar du en kontaktlista till de tre arbetslagen i dokumentet nedan, "Ring rätt på Forssaklack".

Sidan senast uppdaterad