Borlänge kommuns logotyp

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen i Borlänge

Introduktionsprogrammen består av fyra program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna, utan behörighet till de nationella programmen, har.

Ett viktigt fokusområde är mångfald och inkludering, eftersom en stor del av eleverna kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammens verksamhet finns på Hagagymnasiet.

Kontakta oss

Rektor

Theres Stenberg Wallin
tel: 0243-642 56
theres.stenberg-wallin@borlange.se

Administratör

Carola Rieem
Tel: 0243-749 80
carola.rieem@borlange.se

Studie- och yrkesvägledare

Mats Malmström
Tel: 0243-742 53
mats.malmstromnilsson@borlange.se

Hitta hit

Introduktionsprogrammen i Borlänge har sin verksamhet på Läroverksgatan 6 (Hagagymnasiet).

Karta

Våra utbildningar

Yrkesintroduktion

För dig som vill sysselsätta dig med arbete, men som saknar många betyg. Praktik och skolämnen i kombination, med fokus mot att senare gå in på ett yrkesprogram eller ut mot arbetslivet.

Individuellt alternativ

Här anpassas din utbildning efter dina behov, så långt det är möjligt. Kanske saknar du en hel del betyg, eller har en situation som gör att det tar längre tid för dig att studera. Grupper med fokus mot Svenska som andraspråk finns.

Språkintroduktion

För dig som är nyanländ till Sverige och behöver lära dig svenska på olika nivåer i Svenska som andraspråk. Att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. På språk kan man läsa grundskolans ämnen. Studierna och ämnena planeras i samråd lärare och elev, där man utgår ifrån elevernas skolbakgrund och framtidsplaner.

Programinriktat val

För dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till visst nationellt program men från grundskolan har godkända betyg i svenska/svenska som andra språk och
- i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
- i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.