Borlänge kommuns logotyp

Arbetsmarknad

Sugen på en ny utmaning? Här hittar du mer information om arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Du hittar också mer information för dig som vill söka jobb inom Borlänge kommun. 

Borlänge kommuns lediga jobb just nu

Jobba hos oss i sommar!

Vikariera i våra förskolor och skolor

Vikariera inom äldreomsorgen

Arbetsmarknadsinsatser

Vuxenutbildningen

För dig som är ung

Fakta - Borlänges arbetsmarknad

Borlänge har en stark historia som industristad, främst inom stål- och pappersindustrin. De senaste årtiondena har dock antalet jobb inom industrin minskat och istället har arbetsmarknaden i Borlänge vuxit inom områden som IT och handel.

Den största arbetsgivaren i Borlänge är Borlänge kommun med cirka 4000 anställda. Andra viktiga arbetsgivare i Borlänge är bland annat SSAB Tunnplåt, Trafikverket, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. Precis som resten av landet kommer Dalarna och Borlänge att genomgå en generationsväxling på arbetsmarknaden de kommande åren. Antalet pensionsavgångar är stort och välutbildad arbetskraft kommer att behöva rekryteras både inom offentlig och privat sektor.

Genom bland annat en målmedveten satsning på nystartsjobb har antalet hushåll i Borlänge som är beroende av försörjningsstöd sjunkit till den lägsta nivån sedan 2012. Syftet med satsningen är att få personer som stått långt från arbetsmarknaden att få in en fot i arbetslivet.

Genom en rad arbetsmarknadsinsatser skapar Borlänge kommun förutsättningar även för dem som står långt från arbetsmarknaden. På de här sidorna kan du läsa mer om de verksamheter kommunen bedriver inom detta område, särskilda insatser riktade mot ungdomars möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden samt vilka lediga jobb som finns inom kommunens verksamhet.