Borlänge kommuns logotyp

Arbetsmarknad

Borlänge kommun arbetar för att så många Borlängebor som möjligt ska ha ett jobb att gå till eller en meningsfull sysselsättning.

Borlänge har en stark historia som industristad, främst inom stål- och pappersindustrin. De senaste årtiondena har antalet jobb inom industrin minskat och istället har arbetsmarknaden i Borlänge vuxit inom områden som IT och handel.

Borlänge kommun största arbetsgivaren

Den största arbetsgivaren i Borlänge är Borlänge kommun med cirka 4000 anställda. Andra viktiga arbetsgivare i Borlänge är bland annat SSAB Tunnplåt, Trafikverket, Region Dalarna och Högskolan Dalarna.

Stort behov av arbetskraft

Precis som resten av landet kommer Dalarna och Borlänge att genomgå en generationsväxling på arbetsmarknaden de kommande åren. Antalet pensionsavgångar är stort och välutbildad arbetskraft kommer att behöva rekryteras både inom offentlig och privat sektor.

Hjälper fler att komma ut i arbetslivet

För att få fler personer ut i arbetslivet och till egen försörjning erbjuder kommunen flera olika stöd- och vägledande insatser. Kommunen erbjuder också praktik, arbetsträning och jobb i olika kommunala verksamheter.