Borlänge kommun

Arbetsmarknadsinsatser

Borlänge kommuns arbetsmarknadsenhet hjälper dig som är arbetssökande med arbetsträning, vägledning mot studier, praktik och mycket mer.

Genom en rad arbetsmarknadsinsatser skapar Borlänge kommun förutsättningar även för dem som står långt från arbetsmarknaden.

På de här sidorna kan du läsa mer om de verksamheter kommunen bedriver inom detta område och särskilda insatser riktade mot ungdomars möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden.

Kontakt

Du kommer i kontakt med oss via din socialsekreterare.
För övriga frågor kontakta gärna vårt servicecenter.

Telefon: 0243 740 00
E-post: kommun@borlange.se